Historie požárního sportu v ČR

První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937 a stal se u nás jedním ze zakladatelů a velkých propagátorů sportu, jehož cílem je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů.

Hasiči z České republiky se poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Reprezentovali nás narychlo secvičení hasiči z Prahy a v tomto prvém mezinárodním klání získali stříbrnou medaili v disciplíně požární útok. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již absolvovali kvalitnější přípravu na tyto mezinárodní soutěže. Výsledkem bylo 2 x 1. místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na 4 x 100 m. V roce 1970 bylo vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR rozhodnuto zavést požární sport do výkonu služby všech profesionálních hasičů v bývalé ČSSR a požární sport se stal součástí jejich odborné a fyzické přípravy.

První celostátní soutěž v požárním sport byla uspořádána v roce 1970 v Ostravě. Tam se ještě projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže. Chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích, jednotný výkladu pravidel požárního sportu, a rovněž některé "narychlo" zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Další mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, druhé pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku. Tím bylo započato s pravidelným každoročním konáním mistrovství ČSSR profesionálních hasičů a jeho pravidelným střídáním na Slovensku a v Česku. Každému mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celostátní soutěž. V tomto období začala systematická práce v této oblasti tělesné přípravy hasičů, což se projevilo i na sportovních výkonech závodníků nejen na domácí aréně, ale i na mezinárodním kolbišti.

Mezi vrcholné období výkonnosti našich závodníků lze zařadit období druhé poloviny 80. let. V té době byl například registrován národní rekord v disciplíně 100 m s překážkami, kterého dosáhl v roce 1989 na mezinárodní soutěži CTIF ve Varšavě Ivan Trojan z Třebíče, časem 16:31s a tento rekord byl překonal teprve v minulém roce Martin Kulhavým z Liberce časem 16:20 s.  Určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a docházelo k útlumu zapříčiněnému menším zájmem o organizování soutěží v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a finančním zabezpečování. 

Mnohé hasičské záchranné sbory okresů a podniků se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v nich organizovat sportovní soutěže. Na pokles zájmu o tento druh sportovního zápolení měl vliv také rozpad tzv. východního bloku, kde byly do té doby pravidelně organizovány mezinárodní soutěže v požárním sportu a dobré umístění na nich bylo prestižní záležitostí všech zúčastněných států. O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde je tento sport trvale v popředí zájmu členů mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže.  


Současnost  

Požární sport je součástí speciální tělesné přípravy příslušníků hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků. Každoročním vyvrcholením je mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a mistrovství ČR družstev SDH obcí, kde právo účasti soutěžící získávají v postupových kolech a do mistrovství se kvalifikují nejlepší družstva i jednotlivci.   Od roku 2001 nominují ředitelé hasičských záchranných sborů krajů na mistrovství profesionálních hasičů krajské výběry. Mnohé profesionální hasiče motivuje možnost jejich zařazení do těchto výběrových družstev a to přispívá k  zlepšování výkonnosti v tomto sportu.

Pokud by se sečetl počet profesionálních i dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení, kteří aktivně požární sport provozují, požární sport by se zřejmě ocitl mezi sporty s největší členskou základnou v ČR. Podle odhadů se požárnímu sportu v České republice věnuje na 7.000 týmů všech kategorií a věkových skupin. Mezi velké propagátory požárního sportu přibylo v roce 2002 další občanské sdružení Český hasič, které významně podporuje zejména přípravu soutěžících v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže a účast na soutěžích zařazených do tzv. Ligy ČR ve výstupu na cvičnou věž.

K zajištění mezinárodní spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti požárního sportu a k účasti profesionálních hasičů České republiky na mezinárodních soutěžíchbylo v roce 2001 ustaveno reprezentační družstvo ČR. Toto družstvo navázalo na výborné výsledky v mezinárodních soutěžích z konce 80. let. Na XII. mezinárodní soutěži CTIF, nazývaném také hasičskou olympiádou, konané v roce 2001 ve Finsku, získalo zlatou medaili za disciplínu požární útok a stříbrnou medaili za celkové hodnocení družstev. V roce 2002 se v Moskvě konalo 1. mistrovství světa profesionálních hasičů v požárním sportu. Tohoto mistrovství světa se zúčastnilo 21 států a naše družstvo bylo hodnoceno v celkovém pořadí na 4. místě a v disciplíně požární útok získalo stříbrnou medaili. V dalších sezónách bylo reprezentační družstvo ČR na mezinárodních soutěžích v požárním sportu obdobně úspěšné. V roce 2005 byly pořádány dvě vrcholné mezinárodní soutěže. Na XIII. mezinárodní soutěži CTIF v chorvatském Varaždinu, slavili největší úspěch zejména dobrovolní hasiči, kteří v kategoriích žen i mužů zvítězili ve většině disciplín. Pro profesionální hasiče bylo v roce 2005 největším vyvrcholením sezóny II. otevřené mistrovství Evropy hasičů a záchranářů, které se konalo ve dnech 6. až 11. září v Ostravě. V novém světovém rekordu tehdy získali 1. místo v disciplíně požární útok a vítězství slavili také ve štafetě 4x 100 m s překážkami, k tomu přidali dvě třetí místa a stali se tak absolutními vítězi mistrovství Evropy.  Dvě stříbrné medaile přivezli čeští hasiči z III. mistrovství světa v požárním sportu, které se v roce 2006 konalo 1. až 5. listopadu v hlavním městě Iránské islámské republiky v Teheránu. Přes nelehké podmínky zde Češi získali druhé místo ve štafetě 4x 100 m s překážkami a také požárním útoku, celkově skončil český tým na 4. místě. Obrovské úspěchy slavili čeští reprezentanti rovněž na III. otevřeném mistrovství Evropy hasičů a záchranářů, které se po odmítnutí Budapešti konalo ve dnech 3. - 7. 9. 2007 znovu v Ostravě. Češi porazili favorizované družstva z Ruska, Běloruska i Ukrajiny a získali zlaté medaile v obou kolektivních disciplínách - požárním útoku a štafetě 4x 100 m s překážkami. A protože také ve zbývajících dvou disciplínách se Češi drželi v popředí, stali se absolutními mistry Evropy v požárním sportu a obhájili tak triumf z roku 2005.
 

Do reprezentačního družstva ČR v požárním sportu jsou každoročně zařazováni hasiči, kteří v soutěžích požárního sportu mají nejlepší výsledky. Důležitou podmínkou pro činnost tohoto týmu je zásada, že žádný z reprezentantů nebude tzv. „profesionální sportovec", ale hasič, který mimo sportovních výkonů na soutěžích odvede profesionální práci na funkci, ve které je v Hasičském záchranném sboru ČR zařazen. O to cennější jsou výsledky reprezentačního týmu, protože na mezinárodních mistrovstvích často soutěží z družstvy, které jsou složeny výhradně z „profesionálních sportovců".

 

Aktuality   Historie   Akce SDH Slup   JSDHO   Výjezdová jednotka   Výjezdy   Technika   Muzejní kousky   Požární sport

Mladí hasiči   Prevence  Humor  Sv.Florián   Download   Odkazy  Kontakty   Fotogalerie   Vzkazy

TOPlist