Založení hasičstva v obci 20. 5. 1903          

Organizace měla 45 členů mezi které patřili Rystl Julius velitel, Lang Robert starosta, Herman Ludvík, Poster Rudolf a další. Obec v té době vlastnila 2 koňské ruční stříkačky.

Stará hasičárna v roce 1914 

Od roku 1956 pokračovali v hasičském hnutí pan Frýdl Václav, Jaroš Jaroslav, Šimek Jan, Hrbáček Antonín, Sladký Václav, Zimčák Josef, Ezechýl Jan, a další.
V roce 1956 dostala obec přenosnou motorovou stříkačku PPS 8.
Po válce  od roku 1953 začali pracovat i hasiči v obci Oleksovičky pod vedením Prokůpka Josefa a členů Prokůpka Vladimíra, Řezníčka Františka, Stejskala Josefa, Stejskala Přemysla, Drgy Zdeňka, Vykopalové Marie, Mikulenčákové Káje, Varajů Josefa a Ladislava, Sobotky Aloise. Obec vlastnila motorovou stříkačku PS4.  
V roce 1960 obdržela obec motorovou stříkačku PPS8. Dále se ujal vedení Fafílek Vlastimil a dalších 9 mladých hasičů.
V obci Slup se ujal vedení hasičů od roku 1969 František Truhlář. Organizace měla 12 členů. V té době byla prováděna částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Obě obce se zůčastňovaly hasičských soutěží.
V roce 1976 docházi ke změně vedení organizace. Předsedou se stal Hrbáček A. a velitelem Haranza J.
V roce 1978 dochází ke sloučení sdružení  hasičů Oleksovičky a Slup a převod techniky do Slupu.
V roce 1982 dochází k dalším úpravám požární zbrojnice, buduje se zasedací místnost a šatna pro oblečení zasahujících členů při požárech. Kronikářkou se stává Mikulenčáková Věra. Organizace měla 22 členů a to Hrbáček Bohuslav, Fafílek Antonín, Frýdl Václav st., Frýdl Václav ml., Bilunka Josef, Hojdík Milan, Podola Miloslav, Hajda Václav, Vinš František, Šimek Jan, Ezechýl Jan, Prokůpek František, Hrbáček Antonín, Fafílková Marie, Haranza Josef, Truhlář Pavel, Vosmanský František, Řezníček Josef, Havlíček Jan, Mikulenčák Hubert, Prčík Milan, Poláček Jaromír.
22.5. se konala okrsková soutěž ve Strachoticích kde jsme obsadili 1. místo
    
V roce 1983 se konala okrsková soutěž ve Slupi, kde jsme zkončili na 1. místě
V roce 1984 získává obec novou motorovou stříkačku PPS12. Hasiči pomáhají na výstavbě nové mateřské školky. Dokončena výstavba sušící věže.
19.5. se uskutečnila okrsková soutěž, na které jsme obsadili 1. místo a postoupili tak do okresního kola, které se konalo v Jiřicích. Tam jsme obsadili 3. příčku. 
 
V roce 1985 dochází ke zvětšení vjezdových vrat do požární zbrojnice a obec získává první dopravní automobil tatra T805 speciál.
9.5. jsme obsadili 1. místo na okrskové soutěži v Dyjákovicích.
 
V roce 1986 pořádá organizace první zájezd do Orlických hor.
17.6. se uskutečnila v obci Hrádek okrsková soutěž, kde jsme se umístili na 1. místě a postoupili tak do okresního kola v Moravském Krumlově.
V roce 1987 je opět uspořádán  zájezd do Beskyd. Rovněž je  zahájena stavba víceúčelového zařízení na místním hřišti, kde bude i požární zbrojnice.
  
15.6. jsme se umístili na 2. místě na okrskové soutěži v Křidluvkách.
Rok 1988 patří brigádnické činnosti na stavbě nové společné budovy se sportovci. Vedením kroniky byla pověřena paní Tomaštíková Zdenka.
2.6. jsme obsadili 1. místo na okrskové soutěži ve Valtrovicích.
V roce 1989 dokončujeme stavbu nové společné budovy a opět pořádáme dvoudenní zájed do Plzně.
20.5. se konalo okrskové kolo ve Strachoticích, kde jsem se umístili na 1. místě a postoupili tak do obvodového kola. To se konalo v Břežanech a obsadili jsme v něm 2. místo. 
         
26.8. proběhlo slavností otevření víceúčelové haly, která slouží jako nová požární zbrojnice a fotbalové šatny.
V roce 1990 proběhlo v obci Slup okrskové kolo, na kterém jsme obsadili 2. místo.
V roce 1991 docházi ke změně názvu ze svazu požární ochrany na sdružení hasičů. V měsíci srpnu se uskutečnilo první posezení u táborového ohně. Rovněž se stává velitelem sdružení Podola Miloslav.
25.5. se uskutečnilo v Jaroslavicích okrskové kolo kde jsme vyhráli 1. místo a postoupili tak do obvodového kola. To se konalo 1.6. v Miroslavi, kde jsme se umístili na postupovém 3.místě. 16.6. se konalo okresní kolo ve Znojmě, na kterém jsme zkončili na 4. místě. soutěžní družstvo: Haranza Josef, Hrbáček Antonín, Vosmanský František, Baroň Jaroslav, Podola Miloslav, Podola Jaroslav, Tomaštík Jaroslav, Holčapek Zdeněk, Fafílek Antonín
V roce 1992  nahrazuje hospodářku paní Haranzovou Jaroslavu paní Tomaštíková Jarmila.
9.5. se uskutečnilo v obci Hrádek okrskové kolo, na kterém jsme obsadili 1. místo s časy: štafeta 76,3 s a útok 36,1 s.
13.6.jsme se zúčastnili obvodového kola v Břežanech, kde jsem obsadili rovněž 1. místo z kterého jsme postoupil do okresního kola v Únanově. To se konalo 5.7. a umístili jsme se na 9. místě.
V roce 1993 se konalo v obci Křidlůvky okrskové kolo, na kterém jsme obsadili 1. místo. 12.6. se konalo v Miroslavi obvodové kolo, kde jsem se umístili na 4. místě.
V roce 1994 získává obec další dopravní automobil avie A30N speciál.
28.5. se konalo okrskové kolo v obci Strachotice, kde jsme se umístili na 1.místě.
6.7. se konalo v Břežanech okresní kolo na kterém jsem obsadili 12. místo.
 
V roce 1995 se konala v obci Valtrovice okrsková soutěž na které jsme vyhráli 1.místo.
3.6. se konalo v Břežanech obvodové kolo, kde jsme se umístili na 2.místě s časem 31, 9 s.
17.6. se konalo v Břežanech okresní kolo na kterém jsem obsadili 8. místo.
 
V roce 1996 se konalo ve Slupi dne 25.5. okrskové kolo, na kterém jsem vyhráli 1. Místo.
1.6. se konalo obvodové kolo taktéž ve Slupi, kde jsme skončili na 4. Místě s časem 33,7 s.
Soutěžní družstvo: Hřib Jan, Pěček Jan, Holčapek Zdeněk, Podola Jaroslav, Němec Michal, Bacovský Stanislav, Fafílek Antonín
V roce 1997 byl založený sbor dobrovolných hasičů obce s početním stavem 15 členů: Hrbáček Antonín, Tomaštík Jaroslav, Pěček Jan, Němec Michal, Hajda Josef, Feranec Leoš, Podola Miloslav, Vosmanský František, Baroň Jaroslav, Prčík Miroslav. Tato jednotka byla zařazena do kategorie JPO V. Velitelem se stal pan Antonín Hrbáček a zástupcem velitele pan Feranec Leoš
24.5. se konalo okrskové kolo v Hevlíně, kde jsme se umístili na 1. místě.
 
V roce 1998 byl jednotce SDH zapůjčen cisternový automobil A31 CAS8 a jednotka byla převedena z JPO V do JPO II.
23.5. se uskutečnilo v obci dyjákovice okrskové kolo, kde jsem obsadili 1.místo.
14.6. se konalo v obci Slup obvodové kolo, na kterém jsme obsadili 4.místo.
27.6 se konalo v obci Božice okresní kolo, kde jsme se umístili na 10. místě.
V roce 1999 jsou naší jednotce zapůjčeny 4 kusy dýchacích přístrojů saturn S7. Byla zakoupena motorová pila husgvarna  H257 a 4 kusy vozidlových radiostanic, konzervátor pro automatické dobíjení akumulátorů a v prostoru garáže byl instalován kompresor pro automatické dofoukávání brzdového systému vozidel. Velitelem sdružení se stává Feranec Leoš.
3.2. vypukl v naší obci zatím největší a nejtragičtější požár. Jednalo se o rodinný dům (okál), který shořel do základů i s majitelem, který byl členem naší organizace.
22.5. se uskutečnilo okrskové kolo v Hrádku, na kterém jsme obsadili 1. místo.
13.6. se konalo ve Slupi obvodové kolo, kde jsem se umístili na 4. místě s časem 29,4 s.
26.6. se konalo v obci Olbramovice okresní kolo, kde jsme se umístili na 10. místě.
 
V roce 2000 je ustaveno soutěžní družstvo mladých hasičů pod vedením pana Bacovského Stanislava.
Na okrskovém kole v Dyjákovicích jsme obsadili 5. místo.
Historický úspěch žáků - 2.místo – Holčapek Zdeněk ml., Chalánek Karel, Juga Leoš, Prčík Milan ml., Vosmanský Richard, Bacovksý Stanislav , Bacovský Michal, Tomaštík Jaroslav ml., Tomaštík Michal
 
V roce 2001 je naší jednotce zapůjčena paginová souprava pro svolávání členů jednotky. Obec zakoupila pro SDH větší cisternový automobil Liaz CAS24 RTHP. Obci Křidlůvky byl prodán přepravní automobil A30N. Došlo k výměně zástupce velitele jednotky kterým se stal Feranec Martin a velitelem družstva se stal Feranec Leoš. Vedoucím mladých hasičů byl zvolen pan Hajda Václav.
Na okrskovém kole v Křidlůvkách se umístili obě družstva (muži, žáci) na 1. místě
19.6. se ve Slupi konalo obvodové kolo, na kterém jsem skončili na 3.místě.
30.6. jsem vybojovali  6. Místo na okresním kole v Božicích.
Mládežnické družstvo – Vosmanský Richard, Chalánek Karel, Juga Leoš, Bacovský Michal, Bacovský Stanislav, Tomaštík Jaroslav ml., Tomaštík Michal, Holčapek Zdeněk ml., Jiří Slezák, Řezníček Petr
 
V roce 2002 byl zvolen kulturním referentem pan Hrbáček Bohuslav hospodářkou paní Hajdová Eva. Při požáru v Hrušovanech nad Jevišovkou utrpěl úraz pan Prčík Miroslav který skončil bez následků. V červenci bylo zorganizováno posezení všech členů sdružení  na hřišti za velké účasti. Tento rok prověřil členy SDH a SH při povodních které postihly naší obec. Pro jednotku SDH byla obcí zakoupena elektrocentrála a plovoucí čerpadlo. Sdružení byla sponzorsky věnována televize a video pro práci s mládeží a školení jednotky SDH.
18.5 se konala v obci Valtrovice okrsková soutěž, na které jsem vyhráli 1. místo stejně tak i naši žáci.
Na obvodovém kole v Trstěnicích jsem obsadili 2. místo a na okresním kole v Olbramovicíh 7. místo.
 
Mezi významné akce roku 2003 patří zajištění krajského kola dorostu,  kterého se zůčastnilo i naše družstvo. Rovněž proběhl druhý ročník letního posezení. Novou hospodářkou sdružení se stala Ferancová Michaela. V tomto roce byla uzavřená smlouva s obci Strachotice o zajišťování požární ochrany pro obec Strachotice a Micmanice.      
10.5. se uskutečnilo v obci Hevlín okrskové kolo na kterém jsme vybojovali 1.místo společně s našimi žáky.
8.6. se konalo v Břežanech obvodové kolo, ve kterém jsem se umístili na 3.místě.
14.6. se v naší obci konalo krajské kolo dorostu, kde naši mládežníci obsadili 5. Místo.
 
V roce 2004 naše organizace zajišťovala pořádání okresního kola v požárním sportu. Naše soutěžní družstvo postoupilo do krajského kola které proběhlo v Drnholci. Jako každoročně bylo uspořádáno letní posezení členů sdružení. Proběhly změny ve výboru SH, velitelem se stal Feranec Martin a vedoucím mládeže se stal Slezák Jiří. Byl zakoupen záložní kompresor pro automatické doplňování vzduchu brzdových systémů zásahových vozidel. Sponzorsky jsme získali startovací vozík pro zajištění akceschopnosti jednotky.
Dne 22.5. se konalo v naši obci okrskové kolo, ve kterém jsem vyhráli 1. místo společně s žáky.
5.6. se uskutečnilo obvodové kolo v Trstěnicích na kterém jsme obsadili 4. místo.
26.6. se konlao v naší obco okresní kolo na kterém jsme obsadili 2. místo
21. 8. Se v Drnholci konalo krajské kolo ve kterém jsem obsadili 6.místo (jedná se o zatím o největší úspěch družstva)
 
V roce 2005 proběhlo každoroční letní posezení.  Členové sdružení se významě podíleli na zajišťování prvního ročníku Slavností chleba. Jednotka SDH obdržela od Ministerstva obrany vyřazený cisternový automobil CAS32-T148. Na tomto vozidle bylo odpracováno mnoho hodin, aby ho bylo možno používat při zásazích. Vozidlo bylo v dezolátním stavu. Od krajského záchranného sboru byl proveden bezůplatný převod zapůjčené techniky CAS8, paginové soupravy a 4 kusů dýchacích přístrojů Saturn doplněných o další dva kusy. Obci Jaroslavice byla prodána nepotřebná motorová stříkačka PS12. Naše jednotka SDH byla pžeřazena z JPO II do JPO III. Ve staré zbrojnici byl instalován kompresor na dofoukávání vozidel a konzervátor na dobíjení akumulátorů.
14.5. se konalo v Dyjákovicích okrskové kolo ve kterém jsem skončili na 2. místě. A žáci na 1. místě.
 
V roce 2006 byl zvolen nový kulturní referent jímž se stala paní Baroňová Blanka. Mezi kulturní akce tohoto roku patří hasičský ples, letní posezení a uspořádání silvestrovské zábavy. Naše jednotka se zúčastnila likvidací při povodních na Hrušovansku a v katastru obcí Slup a Strachotice. Na žádost obce bylo provedeno skácení 2 lip u silnice na konci obce směrem na Jaroslavice. SH se podílelo na zajištění druhého ročníku Slavností chleba. Byla zakoupena pro jednotku SDH další výkonnější elektrocentrála a plovoucí čerpadlo pro uložení do vozidla T148.
15.5 se konalo v Hevlíně okrskové kolo ve kterém jsem vyhráli 1.místo. Stejně tak i naši žáci.
3.6. se uskutečnilo v Hostěradicích obvodové kolo, kde jsem obsadili 4. místo. A na okresním kole v Hlubokých Mašůvkách jsem obsadili 3. místo.
 
V roce 2007 byla zahájena svépomocná  přístavba skladu na sportovní nářadí. Na žádost obce jednotka provedla likvidaci 5 lip u rodinných domků směrem ke mlýnu. Byla podepsána smlouva s technickým muzeem o zajištění požární ochrany v souvislosti s EPS centrální ochrany mlýna. Obec zakoupila pro jednotku SDH zásahový automobil CAS32-T 815 který zůstal u dodávající firmy na repase. Dále byla zakoupena další motorová pila na doplnění do vozidla T148. Bylo dokončeno vybavování členů SDH  základními ochrannými pomůckami. V červenci opět  proběhlo letní posezení se členy SH. Mezi kulturní akce patří hasičský ples, letní posezení s mládeží a silvestrovská zábava. Ke konci prosince má sdružení evidováno 65 členů, z toho 9 dorostenek, 13 mladých hasičů a 43 členů. SDH má v současné době celkem 19 členů, z toho  1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 4 strojníci a 13 hasičů kteří se zúčastňují pravidelných školení a výcviku dle zákona o požární ochraně. Soutěžní družstva se pravidelně zúčastňují soutěží pořádaných okrskem a sdružením a dosahují skvělých výsledků s umisťováním na předních místech. V tomto roce naši obec representovalo i dívčí družstvo při hasičských soutěžích.
12.5. se konalo v Hrádku okrskové kolo, ve kterém jsme obsadili 1.místo a naše mládež 4.místo.
9.6. se konalo v naší obci obvodové kolo ve kterém jsme vybojovali 4.místo.
23.6. se uskutečnilo ve Chvalovicích okresní kolo na kterém jsem obsadili 7. místo.
 
V roce 2008 je jednotka SDH zařazena do 1. poplachového stupně pro Znojmo. Do našeho sboru je oficiálně zařazena dispečerka jednotky Květa Hrbáčková. Na okrskovém kole požárního sportu 24. 5. ve Slupi obhájili muži 1. místo, žáci se umístili na 2. místě a dívky obsadili 1. Místo. Dne 13.6. 2008 byla založena členy sboru oficiální webová stránka Sboru dobrovolných hasičů ve Slupi – www.hasicislup.wbs.cz . Na okresním kole, 21.6. ve Chvalovicích, se naše družstvo umístilo na nádherném 2. místě, které nebylo bohužel postupové. Dne 25.7. 2008 přešlo do vlastnictví JSDHO Slup nové požární vozidlo. Cisternová automobilová stříkačka CAS 32-T815. V tomto roce jsme se zúčastnili dalších soutěží, na kterých jsme se umisťovali na předních místech, a to topynkiáda v Dyjákovicích a v závěru prázdnin soutěž v Křidlůvkách. Obci Vedrovice byla prodána cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Š706 RTHP. Dne 20.9. proběhla v naší obci velká oslava dvou výročí, a to a to 105 let sdružení hasičů a 780 let obce. Zde se naše družstva předvedli v plné parádě při soupeření v požárním útoku. Všechna tři družstva se umístila na 1. místech s rekordními časy, ale zahanbit se nenechalo ani naše družstvo veteránů. Po soutěži následovalo ocenění občanů a členů sboru a dále pak vysvěcení požární techniky. V tomto roce se naše jednotka zúčastnila 4 prověřovacích cvičení. Celkem jsme vyjeli ke 43 případům, a to dokonce i na Vánoce a Silvestr. Ke konci roku čítal sbor 67 členů, z toho 44 dospělých, 13 chlapců a 10 dívek.
 
24.5. se konalo ve Slupi okrskové kolo, ve kterém jsme vybojovali 1.místo a naši žáci 2. místo.
7.6. se usketčnilo v Břežanech obvodové kolo, ve kterém jsem skončili na 3. místě.
21. 6. Se konalo okresní kolo v obci Chvalovice, kde jsme získali 2. místo.
 
V roce 2009 vyjela jednotka SDH celkem k 52 mimořádným událostem z toho k 32 požárům. Kromě výjezdů se hasiči zůčastnili i několika cvičení jak v rámci okrsku, tak společně HZS Jmk, z nichž můžeme jmenovat např. požár věznice či pekárny. Za pomoc při živelné pohromě, održela jednotka plaketu od hejtmana JmK. Po technické stránce přibyl v jednotce lanový naviják 7,5 t na  T148, naviják s vysokotlakou hadicí 40 m na T815, elektrocentrála do T815 či kombinované proudnice. Počet členů se od minulého roku nezměnil, tzn. 19 členů z toho 3 velitelé, 3 strojníci, 12 hasičů a 1 dispečérka.
Kromě každoročních akcí jako je hasičský ples, letní posezení hasičů nebo organizování dopravní situace na Slavnosti chleba jsme letos pořádali poprvé noční soutěž O pohár čulského mlynáře, která se konala před areálem vodního mlýna. V jarních měsícíh dostala nový kabát závodní mašina. Ke sboru jsme přijali dva nové členy a to Jakuba Jaroše a Petru Tomaštíkovou, členů je tedy celkem 66 z toho 45 dospělých, 12 chlapců a 9 dívek.
V požárním sportu byl tento rok velice úspěšný, zůčastnili jsme se několi soutěží a většinou jsme obsadili příčky nejvyšší.
 
Datum Název   Místo Umístění
Muži    Chlapci Dívky  
9.5. Okrskové kolo Valtrovice 1 1 1
13.6. Obvodové kolo Slup 1 - -
27.6 Okresní kolo Břežany 3 - -
27.6. O pohár starosty Hevlín 3 - 1
19.9. O pohár čulského mlynáře Slup 2 2 1
 
 
V roce 2010 vyjížděla naše jednotka celkem k 51. událostem. Z toho bylo 31 požárů, tedy o jednu událost a požár méňě než minulý rok. Nejvíce ze všech nás potrápil požár v závěru roku, kdy se několik dní hasila uskladněná sláma v obci Dyjákovičky. V rámci okrsku jsme se zúčastnili jednoho námětového cvičení. Do výzbroje výjezdové jednotky obce přibyla nová ruční digitální radiostanice TPH 700 JUPITER.  Během roku se jako každoročně pořádalo letní posezení,  hasičský ples letos vystřídal masopust, který jsme pořádali společně s ostatními organizacemi v obci. Co se týče členů zásahové jednotky, tak odešel Jaroslav Baroň, kterého vystřídal Vlastislav Tejkal. Do chlapeckého družstva přibyl Kamil Komínek a do dívčího Krystýna Šopfová. A dne 11. 12. nám byl předán na výroční valné hromadě nový prapor od starosty obce pana Ing. Jelečka.
 
Naše soutěžní družstva se zúčastnila jako každý rok několik soutěží, v kterých se umístily následovně:
 
Datum Název   Místo Umístění
Muži    Chlapci Dívky  
15.5. Okrskové kolo Strachotice 1 1 1
5.6. Obvodové kolo Slup 2 - -
19.6 Okresní kolo Znojmo 5 - -
26.6. O pohár starosty Hevlín 1 1 1
18.9. O pohár čulského mlynáře Slup 5 3 2

 

K 1. 1. 2011 eviduje SDH Slup 76 členů. Činnost v zásahové jednotce ukončil ze zdravotních důvodů p.J.Tomaštík st.  Dne 12. 3. se uskutečnil masopustní průvod obcí zakončený večerní zábavou v KD, kterým provázela kapela KLAXON. V červenci byla zabudována dřevěná socha sv.Floriana na starou hasičsou zbrojnici. Dne 6.8. proběhlo tradiční hasičské posezení na hřišti. 3. září zajišťovali již tradičně členové SDH plynulost dopravy při Slavnostech chleba. V listopadu se zahájili částečné opravy staré hasičské zbrojnice s pomocí zaměstnanců obce. V tomto roce proběhly úspěšně STK Cas32 T815, Cas 8A 31 a Cas32 T148. Z největších požárů je nutno zmínit havárii dne 12.4. v obci Hodonice, kde se v továrně Vertex vylilo rozžhavené sklo o teplotách kolem 1000°C a požár balíkované slámy v areálu bioplynové stanice Velký Karlov, který trval 12 hodin a 55 minut. Co se týče požárních soutěží, tak tréninky družstev začali v měsíci Dubnu. Okrsková soutěž v Hevlíně proběhla dne 7.5., kde všechny naše 3 družstva (muži, dorost, ženy) obsadili 1. místa. Dále pak 14.5. se mládež do 15 let zúčastnila soutěže Plamen ve Výrovicích a 29.5. se jednotlivci zúčastnili okresního kola ve Výrovicích. 11.6. se ve Slupi konalo obvodové kolo, kterého se zúčastnilo pouze naše družstvo. Dne 18.6. se konalo ve Znojmě Okresní kolo, kde jsme se umístili na 5. místě. 17.9. se ve Slupi uskutečnil již 3. ročník noční soutěže O pohár Čulského mlynáře, kde se muži umístili na 3. místě, ženy a dorost na 1. místě. Dne 1.10. se uskutečnila v Božicích soutěž požárnické všestrannosti, kde se zúčastnilo naše družstvo starších žáků a 4 dorostenci. V jednotlivcích se nejlépe umístila na 2.místě T.Tejkalová.

 

V roce 2012 vyjížděla naše jednotka celkem k 60 událostem. Počátkem roku si prošli členové zásahové jednotky, jako každoročně, školením, které se zkládalo z praktické i teoretické části. 2.3. se zúčastnila naše kronikářka Ferancová P. školení kronikářů. Hned následující den se uskutečnil v naší obci další ročník Masopustu, za velké podpory místních občanů, který jsme organizovali. Při večerní zábavě v KD hrálo již tradičně kapela KLAXON. 19.5. jsme se zúčastnili okrskového kola požárního sportu v Jaroslavicích. Muži se umístili na 1.místě, dorost na 1. a 2.místě. Prvenstvím v této soutěži jsme postoupili do Obvodového kola v Jezeřanech-Maršovicích, které se konalo 26.5. Tam muži obsadili 16.místo a ženy 6.místo. 27.5. družstvo dorostenců a dorostenek jelo na okresní kolo do Výrovic, kde soutěžili jako jednotlivci. Nejlépe se umístila Tejkalová T., na 1. místě. Ve stejný den reprezentovali naši muži a ženy na poháru ve Slatině, kde muži obsadili 5. místo a ženy 1.místo. V měsíci květnu byla zakoupena nová soutěžní mašina.

26.5. byla naše jednotka povolána k největšímu lesnímu požáru v ČR, a to do Bzence, kde se celkem vystřídalo přes 200 jednotek z celé ČR, pomáhali i kolegové ze Slovenska. 

V měsíci červnu soutěžili muži a ženy na okresním kole ve Znojmě, muži obsadili 4.místo a ženy 5.místo. 23.6. ženy obsadili 2.místo na pháru v Hnanicích. V měsíci červenci byla zakoupnea digitální radiostanice do CAS 32 T148. A 14.7. se konalo tradiční letní posezení, které bylo spestřeno soutěží. V měsíci srpnu nás opustila dlouholetá členka J.Tomaštíková ve věku 65 let. 22. srpna naší obec zastihla "Húlava", která trvala nenelých 10 minut, a za tuto krátkou dobu stihla zničit hřbitovní zeď, náhrobky, střechu RD, střechu a věž kostela a spousty dalších škod na majetcích občanů. V měsíci září proběhla již tradiční noční soutěž ve Slupi - O pohár čulského mlynáře. Týden nato, jsme řídili dopravu při Slavnostech chleba ve Slupi. V listopadu proběhlo velké místní taktické cvičení na vodním mlýně, za účasti 8 sborů SDH.

V roce 2013 jsme v lednu nakoupili svolávací jednotku Peeling system. V průběhu února prošla jednotka tradičním školením a 23.2. jsme pořádali Masopust v obci, který byl zakončen zábavou v KD s kapelou Klaxon. V březnu se nakupovali soutěžní hadice a zásahové, hliníkové, nastavovací žebříky na vozidla. V dubnu se uskutečnil sběr elektroodpadua uspořádali jsme pálení čarodejnic. Započali také první nácviky na soutěže. 18. května se konalo okrskové kolo v Hevlíně, ženy a dorost obsadili 1.místa a muži byli diskvalifikováni. Prvního června se konalo obvodové kolo a pohár v Trstěnicích, muži obsadili 16.místo, ženy 6.místo a v rámci obvodu jsme postoupili do okresního kola. 22.6. se uskutečnila soutěž o pohár starosty obce ve Slatině, kde muži obsadili 4.místo a ženy 1.místo. Jiří Slezák zorganizoval nábor nejmenších dětí do řad hasičstva. V sobotu 13.7. hasiči ve Slupi oslavili 110.výročí od založení. 31.8. se uskutečnila tradiční noční soutěž před areálem vodního mlýna ve Slupi, která se těšila velké účasti soutěžních družstev i diváků. V měsíci záři jsme se již tradičně podíleli na průběhu akce Slavnosti chleba, a týden na to jsme zajišťovali požární dozor na znojemském vinobraní. 21.9. se konala soutěž v Hrádku, které se zúčastnilo mužstvo veteránů ze Slupi. Ti obsadili krásné 2.místo. 25.9. byla odvezena Tatra T148 na repas nástavby. 

27.9. se předávali ve Vyškově ocenění jihomoravským hasičům, u kterého byl přítomen prezident republiky M.Zeman a předával bronzovou záslužnou medaili našemu členovi Martinu Ferancovi. 

V listopadu proběhl svoz elektrospotřebičů a dovybavení zásahové jednotky technikcými věcmi. Koncem roku se uskutečnila jako každoročně valná hromada členů, kde se hodnotil rok 2013 a projednávali se návrhy na rok 2014.

 

Počátkem roku 2014 byla připravena Tatra T148 opět k výjezdu po repase nástavby. V únoru proběhlo školení jednotky z bojovéhořádu a bezpečnosti práce při zásahu. V březnu proběhlo v zásahové jednotce školení dýchací techniky. Mladí hasiči zahájili výcvik plaváním v krytém bazénu v Božicích. 8.3. se uskutečnilo masopustní veselí pořádané naší organizací, přes den prošel obcí průvod masek a večer se pokračovalo v kulturním domě při kapele Klaxon. V dubnu hasiči posbírali po obci staré elektrospotřebiče a koncem měsíce se uspořádalo ve spolupráci s klubem masek pálení čarodejnic na hřišti. 3.května proběhla okrsková soutěž v Dyjákovicích - muži i ženy obsadili první místa. Mládež skončila na 4. a 5. místě. 10. května proběhlo v Trstěnicích obvodové kolo a muži si svým nejlepším časem v historii 22,71 na 3B hadice zajistili postup do okresního kola. Ženy si též zajistili postup do okresního kola. Okresní kolo se konalo 17.5. ve Znojmě, kde se muži celkově umístili na 5. místě a ženy na 6. Dne 25.5. probělo slavnostní svěcení nové hasičské zástavy v kostele ve Slupi. V červnu se mladí hasiči poprvé zúčastnili soutěže Plamen v Tasovicích. Starší obsadili 4. místo, mladší 9. V červenci proběhlo tradiční hasičské posezení, někteří členové sboru byli oceněni medailí u příležitosti 150 výročí založení hasičstva v ČR. V srpnu proběhla v Božicích noční soutěž Plamen, kde se naše smíšené družstvo starších žáků umístilo na 7. místě Dne 16.8. v Jaroslavicích obsalili muži 1. , ženy 2. a dorost 4.místo v soutěži O pohár zámecké paní. Na konci měscíce se uskutečnila již tradiční noční soutěž ve Slupi - O pohár čulského mlynáře. Muži obsadili 5.místo a dorostenci 1., 3. a 6. V září zajišťovali členové jednotky výběr vstupného na akci Slavnosti chleba. A týden na to zajišťovali hasiči požární hlídku na vinobraní ve Znojmě. V měsíci říjnu se zorganizoval sběr elektroodpadu. V prosinci proběhlo školení jednotky v dýchací technice, uskutečnila se výroční valná hromada. Do zásahové jednotky přistoupila dva noví členové - L.Pěček a F.Prčík. Tatra T815 byla odvezena na opravu zadní části vozu. Během roku obdrželi mládežníci nové helmy, které uhradili z peněz získaných brigádou. Hasiči v spoluprái s myslivci uskutečnili poučnou a zábavnou akci pro děti spojenou s přednáškou o zvěři žijící v našem okolí.

 

Nový rok 2015 jsme  zahájili částečnou opravou zadní části nástavby Tatry 815. Proběhly technické kontroly tatry 148 i 815. Jako každý rok se uskutečnilo školení členů výjezdové jednotky. Trenéři zahájili sportovní činnost s mladými hasiči v místní tělocvičně. V březnu jsme pořádali tradiční Masopust v obci, za silné podpory místních obyvatel, kdy celá akce vyvrcholila večerní zábavou v KD. Trenéři mládeže se zúčastili školení v Hostimi a proškoleni byli i pilaři z jednotky, kdy nám byla zapůjčena plošina z HZS Znojmo. V dubnu jsme po obci sesbírali elektroodpad a připravovalo se dřevo na pálení čarodejnic. Akci pálení čarodejnic pomohl zorganizovat i místní klub matek a kvůli špatnému počasí byla akce přesunuta až na 2.5. Počátkem května proběhlo obvodové kolo a následovalo okresní kolo ve Znojmě, kde závodili pouze muži a obsadili celkově 4.místo. Mladší a starší žáci dne 23.května obsadili 7.místo na Plaeni ve Výrovicích. V červnu proběhla soutež v požárním útoku mladých hasičů v Tasovicích. Naši nejmenší žáci s věkovým průměrem 6 let získali 10. a 11. místo. Starší obsadili 4.místo. 27.6. proběhlo Okrskové kolo v Hrádku, kde muži obsadili 1. místo, ženy 1.místo a žáci 1., 5. a 6. místo. V červenci se na víceúčelové budově na hřiti měnila všechna stará dřevěná okna za nová plastová. V srpnu se uskutečnila tradiční noční soutěž u mlýna. V září jsme opět vypomáhali na místní akci Slavnosti chleba a týden na to jsem na znojemském Vinobraní zajišťovali požární dozor. 27. září se stejně jako vloni uskutečnila akce s myslivci, kdy dětem ukázali různé věci ze své profese.  3. října se ve Skalici konal závod v požární všestrannosti, kterého se zúčastnili 2x mladší, 1x starší a 1 družstvo dorostu. V listopadu proběhl znovu sběr odpadu po vsi a školení nostielů dýchacích přístrojů v jednotce.

 

Počátkem roku 2016 proběhla za spolupráce s obecními zaměstnanci rozsáhlá oprava podlahy v místní hasičské zbrojnici. V měsíci únoru prošli členové zásahové jednotky jako každý rok teoretickou i praktickou částí školené ve dvou po sobě jdoucích víkedech. 20.2.proběhl další úspěšný ročník masopustního průvodu v naší obci zakončený masopustní zábavou v místním KD. 8.března obdarovali členové sdružení všechny členky květinou. 13.3. absolvovali šklení vedoucích mládeže J.Slezák a L.Feranec. 19.3 se uskutečnilo tradiční koupání v Božicích spojené s prohlídkou farmy u Klíčů. V dubnu členové sdružení zajistili dřevo na výstavbu hranice, která vzplála na akci pálení čarodejnic. Velitelé mládeže zahájili teoretickou výuku ke hře Plamen a proběhl sběr elektroodpadu. 14.května proběhlo ve Valtrovicích okrskové kolo požárního sportu. Zastoupení jsme měli v kategoriích – muži, ženy, mladí hasiči a přípravka. 21.května se konalo okresní kolo hry Plamen ve Výrovicích, které trvalo téměř 10 hodin. V měsíci červnu jsme se zúčastnili 4 soutěží a v měsíci červenci 2 soutěží.  Nositelé dýchací techniky byli proškoleni. V srpnu si aktivní členové uspořádali letní posezení a zúčastnili jsme se dvou soutěží, z nichž ta druhá byla naše noční – již tradiční O pohár čulského mlynáře. 2.září členové sdružení vypomáhali při prodeji vstupenek na akci Slavnosti chleba, která se těčí velké účasti. 16.-17.září jsme zajišťovali požární dozor na Vinobraní ve Znojmě. 20.9.nás opustila členka Květa Hrbáčková po dlouhé nemoci, která zastávala funkci dispečerky. 1.října se dorostenci zúčastnili branného závodu v Plenkovicích a 29.10. proběhlo druhé kolo sběru elektroodpadu v obci. V měsíci listopadu tragicky zahynul při autonehodě další člen naší zásahové jednotky pan M.Němec. V prosinci proběhla valná hromada sdružení a školení nositelů dýchací techniky. 

______________________________________________________________________________________

 

(Historické foto k 25. výročí založení hasičstva v obci, tehdy ještě německé Zulb)

TOPlist