Výjezdy jednotky SDH obce Slup

Statistika (od. 1.1.2014)

Požár...........................................28
 Technická pomoc - zásah.................12
 Dopravní nehoda............................0
 Planý poplach................................3
 Prov. a taktické cvičení....................3
 Záchrana osob/zvířat......................1
Pohotovost na pož. zbrojnici.............7

Výjezdů celkem............................54

 

 P.Č Datum          Místo          Druh zásahu                   Vyhlášení poplachu Návrat na základnu Délka zásahu Technika  Hasičů
  1   26.2. Dyjákovice  Požár sila ( zrno, prach)            17:07             18:05       0:58  T815, T148      4
  2. 12.3. Strachotice  Požár trávy ve větrolamu            16:32             17:45       1:13 T148,A31,DVS      9
  3. 13.3. Hevlín  Požár trávy            16:02             16:35       0:33  T815      4
  4. 14.3. Znojmo, Pražská  Požár boudy   pl. poplach            18:32             18:45       0:13  T815      4
  5. 15.3. Valtrovice  Taktické cvičení, požár VB            14:02             15:57       1:55  T148      4  
  6. 17.3 Slup  Ořezávání větví            13:00             16:05       3:05  A31      4
  7. 19.3. Suchohrdly  Pátrání po pohřeš. osobě            08:30             14:37       6:07  DVS      6
  8. 21.3. Oblekovice  Požár  přívěsu            06:52             07:58       1:06  T815      4
  9. 22.3. Oblekovice  Požár zahradní chatky            05:47             07:07       1:20  T815      4
 10, 3.4. Znojmo Průmyslová  Požár bývalé. jatka            11:40             12:26       0:46  T815      4
 11. 22.4 Hevlín Požár seníku (planý poplach)            22:19             23:07       0:46  T815, T148      5
 12.  3.5. Znojmo Kuchařovická  Požár u garáže           21:03            21:28       0:25  T815      4
 13.  11.5. Lančov Požár seníku  střídání           06:00           15:30       9:30   T815      3
 14.  22.5. Křidlůvky Požár trávy u Dyje           14:36           16:30       1:54   T148      3
15. 1.6. Dyje Neohlášené pálení 19:44           20:25       0:41   T815      4
16. 3.6. Znojmo - Radniční Zahoření trafostanice           17:23           18:00       0:37    T815      4
 17.  6.6  Dyjákovice Požár trávy a hnoje           16:46            18:35       1:49  T148, T815      6
 18.  10.6.  Strachotice  Požár skládky           09:33            10:45       1:12   T815      4
 19.  11.6.  Šatov  Požár skladiště           14:30            15:57       1:27  T815, T148      6
 20.   22.6.  Dyjákovice Požár trávy           16:59            18:55       1:54  T815,  T148      6
 21.  25.6.  Přimětice Požár budovy škol. statku           00:30            01:45       1:15  T815      4
22. 9.7. Vrbovec Požár střechy RD 9:46            10:50       1:04 T815 4
 23.  11.7.  Valtrovice  Odstranění 2 stromů z komunikace           16:49            17:43       0:54   A31     3
 24.  17.7.  Dyjákovice Požár kombajnu a pole           12:58            14:16       1:18   T815     4
 25.  17.7.  Strachotice  Strom přes komunikaci           18:30            19:33       1:04   A31     3
 26.  20.7.  Vrbovec  Požár pole           18:27            19:35       1:08   T148     3
 27.  1.8  Hatě casino Coloseum  Požár rozvodny           14:50            15:45       0:55   T815     3
28. 10.8. Hevlín Požár stohu           03:12             05:10       1:58   T815     4
 29.  27.8 Hodonice Záchrana osob          15:15             16:25       1:10   T815     4
 30.  1.9  Hevlín  Požár bytu          5:31             6:33       1:02  T815, T148     6
 31. 10.9. Dyjákovice Požár dřevěné boudy         17:06            18:49       1:43  T815     4
 32.  26.9.  Slup  Pohotovost na pož. zbrojnici           7:00            16:00        9  T815     4
 33.  27.9.  Slup  Pohotovost na pož. zbrojnici           7:00            16:00        9  T815     4
 34.  29.9  Slup  Pohotovost na pož. zbrojnici           7:45            15:45        8  T815     4
 35.  1.10  Slup  Pohotovost na pož. zbrojnici          13:00            20:00        7  T815     4
 36.  4.10.  Slup  Pohotovost na pož. zbrojnici           8:00            16:00        8  T815     4
 37.  10.10.  Slup  Pohotovost na pož. zbrojnici          12:40            19:30        7:10  T815     4
 38.  12.10.  Slup  Pohotovost na pož. zbrojnici          12:33            19:35        7:02  T815     4
 39.  13.10  Znojmo MUDr. Jánského  Požár v ubytovně          18:01            18:09        00:08  T815     4
 40.  22.10  Valtrovice  Stromy přez komunikaci.          04:30            05:22        0:52  A31     3
 41.   2.11  Oblekovice-Nesachleby  Kouř ze střechy plan.poplach          09:30            10:34        1:04  T815, T148     6
 42.   5.11. Znojmo - Vančurova  Požár v bytě-kouř z oken          10:55            11:42        0:47  T815     4
43. 1.12.  Vrbovec Stromy přez komunikaci. 13:01 14:15 1:14 A31 3
44. 1.12.  Kasárna Stromy přez komunikaci. 14:25 15:42 1:17 A31 3
 45.   1.12  Valtrovice Stromy přez komunikaci.           19:02           20:02         1  A31     3
 46.   2.12.  Krhovice Stromy přez komunikaci           03:21           04:25         1:04  A31     3
 47.  2.12.  Valtrovice Stromy přez komunikaci           05:38           06:34         0:56  A31     3
 48.  2.12.  Dyje Stromy přez komunikaci 07:25 09:12         1:47  T148     3
 49.  2.12.  Valtrovice Stromy přez komunikaci 13:36 14:31         0:55  A31     3
 50.  2.12  Jaroslavice Stromy přez komunikaci 22:39 23:14         0:35  A31     3
 51.  6.12. Znojmo  Kuchařovická Požár v bytě-kouř z okna 23:33 01:02         1:31  T148,  A31     5
52. 7.12. Hevlín Prověřovací cvičení okrsku 14:16 16:02 1:46  T148 4
 53. 20.12. Znojmo Bulharská Požár ve sklepě pl.popl.           16:28          17:08         0:40  T148, A31     6
 54. 21.12. Křidlůvky Požár přístavku RD.           05:11          07:05        1:54  T148, A31     4
 
 
 

Podrobnější informace o zásazích

 

Požár v Křídluvkách 21.12.

      

 

 

Požár v bytě 6.12. - Znojmo

 

   

 

Požár stohu - Hevlín 10.8.

   

Další foto na www.firebrno.cz

Požár rozvodny v casinu 1.8.

      

 

Strom přes komunikaci 17.7.

 

Požár kombajnu 17.7.

 

Požár střechy ve Vrbovci - 9.7.

      

Další info a foto na: http://www.firebrno.cz/album/2014-07-09-pozar-na-pude-rd
Požár v Příměticích - 25.6.

       

 

(Odkaz na krátké video z požáru)

 
Požár trávy - Valtrovice 10.6.

      

 
Požár trávy - Dyjákovice 6.6.

     

 
Požár trávy - Křidlůvky 22.5.

      

 
Požár seníku - Lančov 11.5.

         

 

Požár zahradní chatky Oblekovice 22.3.

   

 

Požár přívěsu Oblekovice 21.3.

   

 

Prověřovací cvičení Suchohrdly 19.3.

         

Článek a další foto na stránkách Rovnostihttp://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/stovka-policistu-a-hasicu-hledala-myslivce-20140320.html

 

Taktické cvičení okrsku Valtrovice 15.3.

 

       

 

 

 

TOPlist