Ohlašovna požáru ve Slupi: 515235150, 725116526

Hasiči Slup tel.: 728865135, 602581053, e-mail: sdhslup@seznam.cz

Hasičský záchranný sbor Znojmo tel.: 950645111

HASIČI tel.: 150

RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC tel.: 155

POLICIE tel.: 158

Tísňové volání tel.: 112

Policie ČR  Znojmo tel.: 974641111
Policie ČR – linka anonymního svědka tel.: 800100864

Nemocnice s poliklinikou Znojmo tel.: 515215111

Hlášení poruchy vody a poruchy na kanalizaci
tel.: 515235429   v pracovní době
tel.: 604238675   mimo pracovní  dobu

Hlášení poruchy plynu – JmP tel.: 1239
Hlášení poruch elektřiny – E.ON tel.: 800225577

_______________________________________________________________________________________

Webmasteři : Petr Řezníček: e-mail - reznicekpetr.cz@gmail.com, 

                    Jaroslav Tomaštík: tel - 721088241, e-mail - trasek7@seznam.cz,

                   Jiří Slezák: tel - 720655152, e-mail - jirka.slezak@centrum.cz

TOPlist